Krevende sykefraværssaker? Vi tilbyr ekspertbistand til virksomheter for å redusere sykefravær.

Hva er ekspertbistand?

Ekspertbistand er et godt tiltak for arbeidsgiver som har ansatte med høyt eller hyppig gjentakende sykefravær, og som har prøvd mange tiltak uten at saken er løst, for eksempel laget oppfølgingsplan,hatt dialogmøter både med og uten NAV, og prøvd eller vurdert andre tiltak.


Det er mulig å søke om støtte til ekspertbistand. Tilskudd til ekspertbistand er en del av avtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen), og blir forvaltet av NAV. Tilskuddsordningen kan hjelpe din arbeidsplass med å forebygge og redusere sykefravær.

Vi ønsker å bidra til et inkluderende arbeidsliv med romslighet og omtanke.

unsplash