Opplæringsprogram over tid gir muligheter til å prøve ut nyervervede kunnskaper med små skritt i egen hverdag, for deretter å komme tilbake og reflektere over erfaringene og få nye innspill. Det er en personlig utviklingsprosess der ferdighetene bygges gjennom trening, refleksjon, tilbakemeldinger og erfaringslæring.


Opplæringen gir faglig tyngde til å håndtere utfordrende samtaler og/eller gi råd til ledere som skal håndtere krevende personalsamtaler eller vanskelige personalsaker.

Programmer som tilbys

Heart2Heart Connection

2+1 dag introduksjonskurs

Heart2Heart Practitioner

4 mndr program

Heart2 Heart Professional

Årsprogram