Siden 1984 har Center for Nonviolent Communication (CNVC), med hovedkontor i Austin, Texas, sertifisert trenere i Ikkevoldskommunikasjon. Utdannelsen tar i gjennomsnitt 3-5 år, og er en omfattende, personlig utviklingsprosess.


Sertifiserte trenere jobber over hele verden med dialogfremmende kommunikasjon, konflikthåndtering, lederutvikling og som veiledere i mange ulike felt, både for bedrifter og privatpersoner. Trenerne tilknyttet Heart2Heart Academy er godkjent av et europeisk assessorteam, og har alle lang erfaring i å jobbe med mennesker i ulike situasjoner.

Vi tilbyr opplæring i Kontaktskapende kommunikasjon, bistand i konflikter og veiledning i utfordrende samtaler. 

Opplæring


I tilegg til våre åpne program, kan vi også tilby skreddersydd opplæring. Ta kontakt for en nærmere prat.


Bistand i konflikter


Vi kan bistå som konfliktmeklere og som rådgivere og veiledere i konflikter.


Veiledning  


Vi kan veilede i forhold til utfordrende relasjoner og vanskelige samtaler på jobb eller privat.


Vårt team

La oss arbeide sammen!