Individuell veiledning


       Vi kan bidra med veiledning for enkeltpersoner, par eller  grupper.  

       Eksempler på tema:


 • Livs- og arbeidsglede
 • Relasjoner på jobb
 • Kommunikasjon i parforhold
 •  Foreldre/barn relasjon
 •  Pårørende situasjon
 •  Styrking av psykisk helse, ro og klarhet
 •  Prestasjonspress, nervøsitet for eksamen etc.
 • Topp prestasjoner, idrettsutøvere, artister
 •  Konflikter på jobb eller privat
 •  Håndtering av stress eller krevende situasjoner
 •  Håndtering av sorg, sinne, skyld eller skam
 •  Indre motivasjon, overskudd og energi
 • Selvfølelse og selvtillit
 •  Mening og retning i livet
 •  Valgsituasjoner
 • Målsetningsarbeid