Alle utviklingsprogram i Heart2Heart Academy bygger på arbeidet til Marshall B. Rosenberg.


Hva er Kontaktskapende kommunikasjon/ Ikkevoldskommunikasjon?


Kontaktskapende kommunikasjon, kanskje mest kjent som  Ikkevoldskommunikasjon  (IVK) , orig. Nonviolent Communication (NVC), er utviklet av den amerikanske psykologen og konfliktløseren Marshall B. Rosenberg gjennom en periode på 40 år. Det er en kommunikasjonsmodell og væremåte som skaper dyp kontakt og forståelse mellom mennesker, på tvers av bakgrunn, kjønn, alder, nasjonalitet eller religion.


Kontaktskapende kommunikasjon (på engelsk også ofte kalt Collaborative Communication)er anerkjent verden over som et verktøy i konflikthåndtering og dialogfremmende kommunikasjon, enten det er i konfliktområder, i fengsler, mellom grupperinger og gjenger, på arbeidsplasser, i parforhold, foreldre/barn eller andre typer relasjoner mellom mennesker. Det er også et verktøy for å forstå seg selv, sine tanker, følelser og behov. Empati og selv-empati kan bidra til å håndtere stress og uro, samt til å styrke livs- og arbeidsglede. Det er derfor også nyttig i forhold til psykisk helse.


Arbeidet til Marshall B. Rosenberg gjennom en mannsalder i over 65 land med kontaktskapende  kommunikasjon er anerkjent verden over. All teori, øvelser og verktøy i opplærings- programmene er i tråd med prinsippene i Nonviolent Communication, som beskrevet i hans utallige bøker og videoer. Effekten av denne tilnærmingen er også etterhvert godt dokumentert gjennom forskning og ulike prosjekter rundt om i verden.


Kontaktskapende kommunikasjon kalles populært også for Sjiraffspråk. Marshall Rosenberg valgte sjiraffen som symbol for kommunikasjon som kan bidra til kontakt, og sjakalen som symbol for kommunikasjon som kan bidra til å skape avstand. Sjiraffens høyde gir overblikk og perspektiv, og den kan se bak forsvarsmurer. Den bruker ørene aktivt og lytter mye i sin måte å kommunisere på. I tillegg har sjiraffen det største hjertet av alle dyr på landjorda. Samtidig så gjør den lange halsen den sårbar for angrep, og å våge å være sårbar er ofte en nøkkel for å skape kontakt og løse konflikter.

Ta bedriften din til neste nivå.

Kontaktskapende kommunikasjon gir forståelse for våre dypeste motivasjonskrefter.  Det bidrar derfor til å styrke indre motivasjon , arbeidsglede,  personlig ansvar, kreativitet og handlekraft.