Her følger informasjon om de ulike programmene:

Programbeskrivelse Heart2Heart Connection


Det gis bakgrunn og historikk for  Kontaktskapende kommunikasjon og innføring og trening i grunnprinsippene:


 • Kontakt som forutsetning for autentisk dialog
 • Empati og selvempati som verktøy for kontakt
 • De universelle behovene, veien til indre motivasjon og handlekraft
 • Sammenhengen mellom tanker, følelser, behov og handlinger
 • Empatisk lytting, -lær å lytte bak ord og handlinger
 • Forskjellen på empati og andre tilnærminger
 • Empatisk brobygging
 • Å uttrykke deg ærlig ut fra følelser og behov
 • 4-trinns modellen for lytting og deling
 • Valg når du blir trigget.
 • Selvempati som verktøy for klarhet og energi
 • Innføring i verktøyet 13-trinns dansen


Arbeidsform er dialog, korte teoriøkter, demonstrasjoner, øvelser, oppgaver og refleksjon. Det legges vekt på å bruke gjenkjennbare eksemper og reelle situasjoner fra hverdagen. Det jobbes mye i par og mindre grupper. Gjennomføres i en lett og ledig tone, i en samskaping mellom veileder (e) og deltakere.

Varighet: 18 timer, 

•2+1 dag

•4-12 deltakere


Datoer i 2024:

Kurs A) 10. og 11. januar + 1. februar

Kurs B) 6. og 7. februar + 28. februar

Kurs C) 14. - 15. august + 5. september. Kl 9-15 hver dag.


Opptakskrav:

Ingen. 


Pris: 

Kr 15 000, inkludert arbeidshefte, et sett følelses- og behovskort, kursbevis, lunsj, frukt og kaffe/te. 10% rabatt ved 3 eller flere deltakere fra samme organisasjon.


Bedriftsinterne kurs kan settes opp etter avtale.

Programbeskrivelse Heart2Heart Practitioner


Det gis fordypning i temaene fra Heart2Heart Connection og mengdetrening i ferdighetene selvempati,  empatisk lytting og å uttrykke seg ærlig fra hjertet.


I tillegg gis det innføring  i dialogverktøyet Skyldfri Sone, og innføring og trening i grunnleggende konfliktmekling.


Hver deltaker får 3 x 90 minutt individuell oppfølging i løpet av programmet, samt full tilgang til å stille spørsmål på telefon og e-post.


Fordypning utover Heart2 Heart Connection:

 • Tilbakemeldinger basert på observasjoner
 • De 5 bevegelsene i konfliktmekling
 • Å lytte bak et NEI
 • Å gå bak meninger
 • Kunsten å avbryte uten å miste kontakt
 • Kraftfulle anmodninger


Arbeidsform er dialog, korte teoriøkter, demonstrasjoner, øvelser, oppgaver og refleksjon. Det legges vekt på å bruke gjenkjennbare eksemper og reelle situasjoner fra hverdagen. Det jobbes mye i par og mindre grupper. Gjennomføres i en lett og ledig tone, i en samskaping mellom veileder (e) og deltakere.

Varighet:

30 timer, fordelt over 4 mndr + individuell oppfølging

•5 dager, kl 09-15 hver dag. 

•4-12 deltakere


Datoer:

Kursdatoer avtales når det er mimimum 4 interesserte. Send epost og sett deg på interesseliste. Det er uforpliktende fram til endelige avtale inngås.


Opptakskrav:

Heart2Heart Connection, eller tilsvarende. Ha lest boken Ikkevoldskommunikasjon. Et språk for livet,  av Marshall B. Rosenberg. Hvis du er i tvil om du er kvalifisert, ta kontakt for en prat.


Pris: 

Kr 28 000, inkludert Skyldfri Sone, kursbevis, lunsj, frukt og kaffe/te. 10% rabatt ved 3 eller flere deltakere fra samme organisasjon.


Bedriftsinterne program kan settes opp etter avtale.

Programbeskrivelse Heart2Heart Professional


Dette programmet er rettet mot ledere og HR-medarbeidere. Det dekker samme innhold som Heart2Heart Practitioner, og legger i tillegg vekt på dybdetrening i konflikthåndtering og fasilitering av gruppeprosesser, samt innføring og trening i  veiledning.


 1. Kunsten å få alle behov på bordet i konflikter.
 2. Hvordan  finne fram til handlingssteg og løsninger som eies 100% av begge parter.
 3. Fasilitering av gruppedialog og beslutningsprosesser.
 4. Hvordan veilede i krevende personalsaker .
 5. Arbeidsmiljøprosesser for å skape indre driv, arbeidsglede og kreativitet.


Hver deltaker får 8 x 90 minutt individuell veiledning i løpet av programmet, samt full tilgang til å stille spørsmål på telefon og e-post.


Arbeidsform er dialog, korte teoriøkter, demonstrasjoner, øvelser, oppgaver og refleksjon. Det jobbes i hovedak med relle caser som deltakerne opplever i egen hverdag. Gjennomføres i en lett og ledig tone, i en samskaping mellom veileder (e) og deltakere.

Varighet:

60 timer, fordelt over 1 år

•8 dager undervisning, og 12 timer individuell veiledning.

•6-12 deltakere


Datoer:

Datoer settes opp etter avtale når det er minimum 6 interesserte. Send epost og sett deg på interesseliste. Det er ikke forpliktende før endelig avtale inngås.


Opptakskrav:

Heart2 Heart Practitioner, eller tilsvarende. Ta kontakt for en prat om du er i tvil om du er kvalifisert for opptak. 


Pris: 

Kr 49 000, inkludert boken The Highest Common Denominator, av Miki Kashtan, handouts,  kursbevis, lunsj, frukt og kaffe/te. 15% rabatt ved 3 eller flere deltakere fra samme organisasjon.


Bedriftsinterne kurs kan settes opp etter avtale.

unsplash